Algemene Voorwaarden
Marieke Heijmans Pilatespraktijk

Inschrijven
Je meldt je aan voor de wekelijkse Pilateslessen van 1 uur dmv inschrijving.

Met de lessenkaarten kun je je elk moment van het jaar inschrijven.

Overdraagbaarheid
Alle leskaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Aansprakelijkheid
Marieke Heijmans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, verlies, diefstal en vernieling van eigendommen.
De Pilatestraining is geheel voor eigen risico.

Wijze van betalen, annulering en restitutie.
Betaling van het cursusgeld graag binnen 14 dagen na factuurdatum overmaken ovv naam en factuurnummer. Op Bankrekening NL20 ASNB 0707 2281 90 tnv M.H.W. Heijmans te ‘s-Hertogenbosch.

Indien de betalingstermijn wordt overschreden kan €5,- aan administratie kosten per aanmaning in rekening worden gebracht.
Bij uitblijvende betaling zijn de door een incassobureau gemaakte kosten volledig voor rekening van de cursist.

Bij blessures, aandoeningen, ongeval of andere geldige reden waarbij sprake is van overmacht kan de kaart worden beëindigd en een gedeelte van de kaart worden gerestitueerd.

Uitval van de les
Indien een les onverhoopt uitvalt wordt de les op een later tijdstip ingehaald.

Onvoorzien
In gevallen waarin deze bepaling niet voorzien beslist Marieke Heijmans.